v

coeficient de solvència

Amb la llei 137/1985, de 25 de maig,  i el Decret 1370/1985  sobre coeficients d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació de intermediaris financers ja es va establir que els recursos propis de les caixes no podien ser inferiors al 4% de les inversions, un cop deduïdes les provisions i les amortitzacions, i es mantenia l’obligatorietat de destinar a reserves un mínim del 50% dels excedents. Posteriorment, la Llei 13/1992, d’1 de juny, de recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres obliga a augmentar els recursos propis fixant el coeficient mínim de solvència en el 8%.

 

 

caricaturaTop | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |