v

els fundadors

Explica Cabana que segons es desprèn del llibre d'actes de la Caixa del Penedès, la directiva de l'Associació Catòlica prengué les seves precaucions abans de donar volada al seu projecte.

Es redactaren uns Estatuts o Reglament els quals porten la data de 27 d’abril de 1.912 i s’obtingué el suport de personalitats de la comarca.

La Caixa es definia com una institució de caràcter social, benèfic. Es preveia la creació d’un Cos d’Adjunts, format pels qui donaven suport a la seva creació, disposats a subscriure unes obligacions de 100 pessetes cadascuna, fins a crear un capital de garantia que permetés l’inici d’activitats.

Aquest cos d’adjunts, format per 66 persones seria el que designaria una Junta de Govern, integrada per dotze membres. Entre ells hi hauria quatre vocals nats, per raó del càrrec que ocupaven; l’alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca, els rectors de Santa Maria i de la Trinitat, i el president de l’Associació Catòlica. D’aquesta manera s’assegurava el suport del Municipi i de l’Església.

La primera reunió dels adjunts va tenir lloc el 19 de febrer de 1913, convocada pel president de l’Associació Catòlica. En ella s’informà de tot el que s’havia fet fins aleshores i es nomenà una Junta de Govern, aquesta amb un president provisional – Lluís Pujols – es reuniria dues vegades més abans de la constitució formal de la Caixa.

El 2 i el 16 de març d’aquell mateix any, Pujols i el futur secretari, Josep Insenser van anar a Terrassa, a parlar amb els dirigents de la caixa d’aquella població, per conèixer la seva experiència i el seu funcionament. L’acta destaca que la caixa de Terrassa es una entitat d’estalvi amb els mateixos objectius que la que ells proposaven crear.20/8/1949

 

Explica el company Armand Beneyto en el seu llibre 130 anys d’història de la Societat Coral el Penedès, “El 7 de febrer de 1913, a la rectoria de la parròquia de Santa Maria es van reunir persones dels diversos grups socials de la vila, les quals es constituirien en adjunts de la nova entitat que llavors naixia: la Caixa d’Estalvis del Penedès. Tot seguit es va procedir al nomenament de la Junta de Govern per acordar el seu funcionament i la seva propera inauguració. El resultat d’aquella reunió constitutiva esdevindria persistent en el temps i els membres que la formaven han passat ja a la història vilafranquina.”

Segons Sabaté Mill, “La primera Junta de Govern estava integrada per :

President
Lluís Pujols i Caballol,
propietari
vicepresident
Joan Ribera i Rius

propietari

comptador
Felicià Grases i Bertran
propietari
vocals:
Josep Cañas i Mañé
advocat
Joan Bosch i Borrell
farmacèutic
Isidre Campllonch i Romeu
enginyer industrial i enòleg
Francesç Colomer i Queraltó
propietari
secretari
Josep Mª Insenser i Gili
industrial
vocals nats:
Silvestre Mata
alcalde de Vilafranca
Joan Badia
arxipreste de Santa Maria
Jaume Comella
rector de la Trinitat
Pau Benach
advocat, Pres. Associació Catòlica

 

caricaturaTop | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |