v

grup assegurador

el grup consolidat

Per poder competir adequadament amb els altres intermediaris financers en aquest nou marc, a mitjans del anys vuitanta la Caixa ja va començar a crear i/o participar en empreses financeres i en empreses de serveis que permetessin realitzar noves activitats en les millors condicions. Així, es va iniciar la creació d’empreses de serveis informàtics, societats gestores de fons d’inversió, societats per a la creació o intermediació d’assegurances, societats per a la inversió immobiliària, etc.

S’obren nous horitzons de negoci Infodesa, Star Renting , el 1995 es produeix l’esclat de la telefonia mòbil que coincideix amb la creació de Giatsa S,A,   i comença una innovació constant de productes, assegurances, llibretes pensió, fons d’inversions, les llibretes joves,  i les llibrets Opció o préstecs especials , permeten col·locar productes molt variats que van des d’ordinadors personals, rellotges, equips de neteja a vapor,  i fins i tot  aparells per a prendre la tensió i es donen obsequis, cristalleries, coberteries i altres estris per la utilització de les targetes i els caixers.

Els orígens del Grup Assegurador i Fons de Caixa Penedès es remunten a l’any 1988 amb només tres empleats i, quatre empreses: CEP Vida, Assegurances Generals, Gestora de Fons i la Corredoria d’Assegurances. Es van situar en un pis a la cinquena planta de l’edifici de la Rambla i s’entrava pel carrer de la Parellada.

La innovació ha estat una característica que ha distingit el Grup Assegurador i Fons des dels seus inicis. Ja el 1989 va crear el DRM, una assegurança de prima única molt competitiva que tenia una fiscalitat i una rendibilitat més atractives de les que podien oferir els dipòsits en aquell moment. Se’n van vendre més de 8.000 milions de pessetes (50 milions d’euros) en tan sols dos mesos. Els altres dos productes que van tenir èxit des del principi van ser l’assegurança de vida per préstec i la llibreta d’estalvi per a la jubilació.

També va ser la primera entitat espanyola que va comercialitzar l’any 1999 els “Unit link”, unes assegurances de vida estalvi vinculades als fons d’inversió.

caricaturaTop | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |