v

inauguracioserveiscentrals

els nous serveis centrals

A mitjans 1996 es completa el trasllat dels Serveis Centrals i informàtics al nou edifici intel·ligent situat al polígon Sud (Estació de Mercaderies). amb el que això comporta de noves infraestructures de instal·lacions, com són el cablejat estructurat, l’electrònica activa, la fibra òptica, el radio enllaç, la banca electrònica, entorns internet / intranet, i la nova centraleta digital.

La inauguració oficial es posposarà encara fins el 22 de juliol de 1997.

Els nous Serveis Centrals están ubicats sobre una parcel·la. d’uns 24 mil metres quadrats, concentrats en un edifici intel·ligent de tres plantes, controlat per un ordinador central.

L’edifici disposa també d’un annex per magatzem i arxiu, un gran aparcament i una zona enjardinada. Les noves instal·lacions estan situades a les afores de Vilafranca, en direcció Tarragona, al polígon industrial «Estació de Mercaderies».

La inversió en aquest nou edifici ha estat de dos mil cinc-cents milions de pessetes, gran part de la qual s’ha destinat a equipar tecnològicament l’edifici. S’han instal·lat sistemes d’autoabastiment d’energia i sistemes d’alimentació ininterrompuda per ordinadors, elements de seguretat i serveis bàsics.
Al començament a les noves instal·lacions hi treballen 211 persones, però hi ha capacitat per un total de 500 llocs de treball (La Fura 25-5-1997).

caricatura mascaróTop | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |