v

25 anys d'auditor intern

pàgines viscudes 2000

Recordo amb emoció la celebració dels meus vint-i-cinc anys d’auditor intern, en l’acte de la Convenció d’Auditors  a Vigo, el setembre del 2000.

L'equip d'auditoria interna ens varem anar preparant per aconseguir que tot estigues a punt per l’entrada en vigor de les monedes i bitllets d’euro, a partir de 1 de gener de 2002. Vam participar molt activament en les campanyes de comunicació als empleats i als clients, i en la logística de substitució de les pessetes pels euros.

L’activitat de l’auditoria interna va adaptant les aplicacions informàtiques departamentals a les noves aplicacions institucionals com ara, l’anàlisi i seguiment del risc, recuperacions, taula de tresoreria, banca per internet, EMV de Mitjans de Pagament, SACOM en tecnologia web, servidor financer, construcció del Datawarehouse, eines de processos i a l’aparició de nous productes i serveis, assegurances de canvi, derivats, dipòsits estructurats, comerç electrònic, etc..
La morositat latent ha estat un punt d’especial atenció per l’auditoria amb  l’assignació i el control de les provisions necessàries per atendre el fort increment del crèdit. 

El Gener del 2005 varem establir  “Nous Horitzons” per l’àrea d’Auditoria i Control Intern. Els impactes de Basilea II, els informes d’autoavaluació de capital, l’aparició de nous requeriments de control dels riscos com el control de risc operacional, els el Codi de Conducta  de la CNMV, la prevenció de Blanqueig de Capitals,  les normatives comptables (NIIF) i de transparència, les noves directives del Mercat d’instruments financers, obligaven a especialitzar-nos i a destinar recursos al compliment  de les noves funcions.

Calia delimitar funcions i nivells i diferenciar els llocs de treball, distingir responsabilitats i facilitar la valoració i l’acompliment dels objectius establerts.
Amb la nova etapa i el nou enfocament, volíem obtenir una estructura més sòlida en base a les necessitats reals, ampliació de recursos, millor delimitació de responsabilitats, i funcions, millor forma per treballar en equip, un plantejament de carrera professional i l’optimització del pla de formació específic.

Crec que el balanç és positiu però no suficient. Encara hi ha moltes llacunes i mancances, molta feina a fer pels auditors d'avui i de demà.

fotopetita

fotopetita
caricatura MascaroTop | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |