v

l'edifici davant la Font dels alls

Explica Cabana que"El local de l’Associació Catòlica aviat es va fer petit. El Novembre de 1916 es van rebre al mateix temps dues ofertes de local que van ser estudiades per la Junta de Govern.

La primera la presenta Joan Badia, el rector de Santa Maria, vocal de la Caixa, que era l’hereu de confiança del Dr. Torras i Bages, fill de Les Cabanyes i Bisbe de Vic, mor aquell mateix any. Es tractava de la casa pairal del Dr. Torras, Can Gomà, una casa situada a la plaça de l’Oli on ara hi ha la biblioteca. fotopetitaL’hereu de la casa oferí la casa per domicili social de la Caixa per un període de 40 anys prorrogable per 10 més. La Junta desestimà l’oferta per unanimitat

La segona oferta que serà acceptada, fou la de l’Alberta Inglada i Via; era una casa que tenia a la Rambla del General Prim al nº 3, abans Rambla o Raval de Sant Francesc nº 16. La vendafotopetitaestava condicionada al fet de que la Caixa destinés una part dels seus excedents a l’asil de pobres que la propietària pensava constituir, conjuntament amb el seu germà, Joaquim Inglada, prevere. La Caixa acceptà l’oferta però fent constar en el contracte que l’amortització de les obligacions subscrites pels adjunts tenien caràcter prioritari, i que els donatius a l’asil haurien de ser compatibles amb les amortitzacions previstes."

Notes històriques sobre l'asil Inglada Via.

GeneralPrim
caricaturaTop | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |