v

la Junta de Govern

La primera renovació de la Junta de Govern i del president arriba l'any 1916. El 27 de gener d'aquest any es constituí el nou organisme de la Caixa, presidit ara per Josep Guasch i Estalella, farmacèutic. L'anterior president queda com a vicepresident fins el novembre de 1917 en que morí.

Els anys de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) hi ha freqüents canvis a la Junta, que no afecten però als principals responsables.Si que hi canvis en els alcaldes, vocals nats de la junta de govern, primer el comandant d'artilleria José Visiedo i Ferrer, després Joan Àlvarez i de Sisternes, i més tard Joan Torres i Joan Hill.

L'any 1926 es troba constància d’un dels relleus en la Junta de Govern de l’entitat. El vicepresident Felix Mestre i Nutó passa a a president el 29 de gener de 1926, però nomès per un mes i escaig ja que per R.O. del Ministerio de Gobernación del 6 de març, es nomena una nova junta. El nou president serà Joan Bosch i Borrell i el vicepresident el notari Sebastià Parés. Acció Catòlica 13 de març de 1926

L’abril de 1929 la Junta de Govern de la Caixa d’Estalvis del Penedès és integrada pels senyors següents: Vocals nats: Joan Alvarez, alcalde de Vilafranca, Dr. Joan Badía, pvre. Degà del Penedès, Sr. Carles Llois, Rector de la Parròquia de la Santíssima Trinitat, Raimund Güasch, president de l’Associació Catòlica.  President Joan Bosch i Borrell; vice president Felicià Gráses i Bertrán, comptador Joan Hill i Ferret, tresorer Josep Feliu i Naudi, secretari Emili Berger i Dussourd, vocals, Isidre Campllonch i Romeu, Francesc Oliveres i Oms i Pelegrí Güell i Grau.

El gener de 1934 hi ha hagut canvis a l’ajuntament i ha entrat com alcalde Felix Balaguer. El mes de març hi ha canvis a la Junta de Govern de la Caixa. President, Joan Bosch, Vice-president Pere Martí, Comptador, Isidre Hill, Vice-comptador, Josep A. Sardà, Tresorer Cristofol Mestre, Secretari Josep María Insenser, vice-secretari, Josep Mª de Fàbregues.Junta 31/03/1934 acció

El 6 d'Octubre, a Vilafranca es van cremar en poques hores gairabé totes les esglésies. Al local de l'Associació Catòlica, del carrer dels Ferrers, van llançar tots els mobles al carrer, fins hi tot un piano per un balcó, i van fer una gran foguera. Es van detenir moltes persones.

Cabana ens explica “L’ultima reunió abans de la guerra va ser el 14 de Juliol de 1936. Esclatada la guerra el 22 d’agost de 1936 assisteixen a la Junta el President Joan Bosch , farmacèutic, Pere Martí, aiguardents, el tresorer Josep Feliu, administrador de finques i el vocal Cristòfor Mestre, director de l’Estació de Viticultura i Analogia.

Vilafranca va quedar a la reraguarda. Va patir alguns bombardejos cap al final, en la retirada de l'exercit republicà cap a la frontera.

la retirada 21012009 Robert Capa

Després de l'esclat de la guerra s'aprovà, a proposta del president, destinar 2.000 pessetes “a les necessitats de les milícies i especialment a la curació de ferits”. El 28 de Juliol de 1937 la Junta la presideix Joan Moliner, delegat a Vilafranca de la Comissaria de banca i Borsa i Estalvi de la Generalitat de Catalunya. S’aprova un crèdit a l’Ajuntament de 100.000 pessetes per ampliació de l’escola municipal.

Fins a finals de 1937 els dipòsits baixen. Es retira un milió de pessetes, el 21% dels dipòsits de la Caixa. El 1938 tornen a créixer a causa de la inflació.

Durant la guerra es reunien els Srs. Bosch, Martí, Feliu, Mestre i el secretari Josep Mª Insenser. A partir de 23 de desembre de 1937 les reunions són mensuals”.

Top | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |