v

clica obra social

la responsabilitat social de la caixa

L’obra social de Caixa Penedès i de les caixes en general, ha estat precursora en la responsabilitat social, concepte que avui constitueix un eix inqüestionable de valoració de l’empresa del segle XXI, perquè la societat mateixa comença a reclamar de les empreses una major vinculació i implicació en el funcionament de la societat.

Malgrat que el marc econòmic i social en que en movem sigui tant canviant, cal defensar i protegir el patrimoni social de les caixes, que té molts pretendents. El mandat fundacional és encara vigent, tant per atendre les necessitats dels nostres clients, com per donar resposta als sectors socials, que tant ara com fa prop de cent anys, cauen amb molta facilitat en l'exclusió i la marginació social per manca de recursos.

L'atenció a les famílies, les petites i mitjanes empreses i el desenvolupament econòmic i social en l'àmbit regional, objectius pels quals va ser creada, han de permaneixer i s'han d'aprofundir.

Des dels seus orígens, Caixa Penedès, ha esmerçat els seus excedents nets, un cop deduïdes les quantitats destinades a reserves, a atendre les activitats de la seva Obra Social.

Ja els primers anys, tal com hem vist a la passejada històrica, es destinen fons per ajuts i donatius a diverses entitats, entre les quals destaquen l'Asil Inglada -Via, l'Hospital i la Beneficéncia Vilafranquesa.

A partir de l'any 1933 la llei els reconeix a les caixes com a entitats col·laboradores de l'acció social de l'Estat, i l'any 1947 es concreta de manera específica quina ha de ser l'aplicació de l'excedent dedicat a obra benèfico - social, bàsicament sanitat, cultura i construcció d'habitatges protegits.

En aquest període i fins l'any 1975, es destinen ajuts al Centre d'Accció Catòlica, atenció a malalts tuberculosos, l'ara Hogar de la Ancianidad Inglada-Via, es participa en la constructora benèfica Foment de la Propietat Familiar, es patrocina el Servei de Terapèutica física, integrat a l'Hospital Comarcal, les aules de cultura com ara la de Sant Feliu de Llobregat i la del Museu de Vilafranca, i casals dels avis con el de el Prat de Llobregat, la instal·lació de parcs infantils i la organització de colònies d'estiu per a infants. S'absorbeixen les activitats d'assistència social de l'entitat Beneficiència Vilafranquesa i s'ajuda a entitats benèfiques locals.

A partir de 1975 l'assumpció de majors responsabilitats per part de les administracions públiques (estat del benestar) i la liberalització del sistema financer que obliga a enfortir els recursos propis, la obra social s'orienta més a complementar les àrees excloses de protecció. La Generalitat va produint la normativa i orientant les mancances i les prioritats.

Es manté la Residència de la Tercera Edat Inglada Via, 18 Casals d'avis propis, i 13 en col.laboracio, 5 biblioteques, 15 aules de cultura, el centre cultural del Fòrum Berger Balaguer, l'Escola Familiar Agrària de Camp Joliu, la finca d'experimentació agrícola La Roureda, a Torrelles de Foix, el Jardí d'infància a Santa Margarida de Montbui, i ajuts de tot tipus d'entitats socials i culturals.

A partir del conveni de 1998 amb la Generalitat, es fan aportacions a un fons i a més cada entitat va mantenint determinades obres socials molt arrelades al seu àmbit d'actuació. aquesta gestió s'efectua a través de Fundacions, que són ens instrumentals depenent dels Òrgans de Govern de l'entitat.

En una síntesi de les memòries de l'Obra Social de Caixa Penedès es podrien recollir activitats culturals relatives a la música, convenis amb la Fundació Palau de la Música Catalana, patrocini de l'Orfeó Català i suport a cicles de concerts. Conveni de col·laboració amb l'Orquestra Filharmònica de Catalunya i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà.

Suport a manifestacions culturals populars diverses. Exposicions i manteniment de les activitats a les Aules de Cultura, actes culturals a l'auditori del Fòrum Berger - Balaguer a Vilafranca, patrocini de concursos, edició de llibres i treballs i aportacions a d'altres activitats artístiques i culturals

Col·laboració amb l'esport.

Assistència. Atenció a la tercera edat, Asil Inglada Via, administració dels Casals d'avis, propis i en col·laboració, subvencions a residències geriàtriques, aportacions a centres hospitalaris de Sant Pere de Ribes i Martorell

Atenció a discapacitats, subvenció a programes d'integració en el mon del treball, aportacions a entitats d'activitat solidària.

Formació. Docència. Suport a conferències i jornades d'estudi. Manteniment de l'escola Familiar Agrària de Camp Joliu i del Centre d'Economia (CEIM Camp Joliu). Guarderia de Santa Margarita de Montbui.

Recolzament d'iniciatives destinades al món agrícola i agroalimentari. Impuls del Centre de Cultura de Barcelona. Espai Subirachs.

L'Obra Social de Caixa Penedès convoca des de 2004 el premi Josep Parera amb l'objectiu de reconèixer públicament la trajectòria de persones i organitzacions socials que hagin destacat en la seva vocació i dedicació al servei del desenvolupament comunitari en les dimensions social, humanitària i/o solidària.

caricatura Joan Mascaró 1982Top | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |