justificaciˇ | agra´ments | federaciˇ | auditores cajas | .. | . | .
les arrels | a final dels 50 | els anys 60 | els anys 70 | els anys 80 | els anys 90 | els 2000
temps de fusions | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

els anys 90

els serveis centrals

 

 

 

la consolidació

Aquesta dècada està molt a prop i ja som molts els que l'hem viscut i la recordem amb detall. Citaré breument els fets que més han incidit en l'evolució professional.

Els entorns de treball ja incorporen les eines ofimàtiques, Excel, Word, Powerpoint i les aplicacions informàtiques s’obren de manera que els sistemes es fan compatibles, es potencien els caixers automàtics, i arriba el boom de les targetes, els TPV i tota mena de mitjans de pagament electrònics.

un grup financer

L’any 1991 s’obre el magatzem Central al costat de l’autopista A-7

Hi ha un nou entorn de Base de Dades relacional GOLF-SR que substitueix el SIT, Sistema integrat de teleprocés i que poc a poc va absorbint les diferents aplicacions

L'obertura d'una oficina compartida a Madrid permet incorporar-se a la Cambra de Compensació de la capital. .

El 1991 hi havia símptomes de recessió econòmica. El 1992 ja hi ha recessió econòmica. El 1993 és horrible i el 1994 es comença a recuperar. Va ser una crisi curta, però intensa

Després de les alegries dels Jocs Olímpics del 1992, hi ha un progressiu agreujament empresarial que provoca suspensions i fallides gairebé imprevistes. El Banco de España ordena dotacions, entre d'altres - sobre els títols de Renda Fixa no computables (amb càrrec a reserves) i la creació d'un significatiu Fons de fluctuació de valors, per compensar les conseqüències del desencant europeu a la negativa danesa al Tractat de Maastrich.

El 1994 hi havia 1 de cada 4 persones a l'atur. Es produeix una situació delicada de la borsa, i comencen a recular els interessos, però també la inflació.

El 1995 la xarxa es de 367 oficines i la plantilla està formada per 1369 persones.

A mitjans 1996 es completa el trasllat dels Serveis Centrals i informàtics al nou edifici intel·ligent situat al polígon Sud (Estació de Mercaderies). amb el que això comporta de noves infraestructures de instal·lacions, com són el cablejat estructurat, l’electrònica activa, la fibra òptica, el radio enllaç, la banca electrònica, entorns internet / intranet, i la nova centraleta digital.

fotopetitaEl 10 de setembre de 1996  ens trasbalsa la mort del Sr. Ferràs, després de quaranta-sis anys a la Caixa, catorze com a Director General.

Es nomenat nou director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès i Font que ja era director adjunt de l’entitat des de1988, deu anys després d’entrar-hi a treballar.

Una vegada superada la migració al nou entorn transaccional del (PONT/PAC) es va iniciar l’adaptació a l’euro en tot allò requerit per l’entrada en vigor del període de transició, l’1 de gener d 1.999.

El 1997 hi ha una caiguda forta dels tipus d'interès i s'iguala a la taxa europea.

Al llindar del  2000 la Caixa té 784.319 milions de pessetes en recursos gestionats, 43.291  milions en Reserves, és la 15 ª de les 47 caixes confederades, té 456 oficines, repartides per les comarques catalanes, i les províncies, de Osca, Castelló i Madrid, 463 caixers 24 hores, que ja tenen pantalles tàctils,  i 1.758 empleats.

coeficient de solvència la Llei 13/1992, d’1 de juny, de recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres obliga a augmentar els recursos propis fixant el coeficient mínim de solvència en el 8%.....

pàgines viscudes 90 L’àrea d’auditoria interna es trasllada a la Parellada, on compartim pis amb les companyies d’assegurances. La comunicació de la línia de teleprocés es fa a través de dos canons de laser que comuniquen sense fils el terrat de l’edifici de la Parellada amb la cafeteria de l’edifici de la Rambla. Tot va bé fins que ...

el grup consolidat Per poder competir adequadament amb els altres intermediaris financers en aquest nou marc, a mitjans del anys vuitanta la Caixa ja va començar a crear i/o participar en empreses financeres i en empreses de serveis que permetessin realitzar noves activitats en les millors condicions. Així, es va iniciar la creació d’empreses de serveis informàtics, societats gestores de fons d’inversió, societats per a la creació o intermediació d'assegurances, societats per a la inversió immobiliària, etc.

els nous serveis centrals A mitjans 1996 es completa el trasllat dels Serveis Centrals i informàtics al nou edifici intel·ligent situat al polígon Sud (Estació de Mercaderies). amb el que això comporta de noves infraestructures de instal·lacions, com són el cablejat estructurat, l’electrònica activa, la fibra òptica, el radio enllaç, la banca electrònica, entorns internet / intranet, i la nova centraleta digital.

 

Top | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |