justificaciˇ | agra´ments | federaciˇ | auditores cajas | .. | . | .
les arrels | a final dels 50 | els anys 60 | els anys 70 | els anys 80 | els anys 90 | els 2000
temps de fusions | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Temps de fusions

incerteses

L'excés de competència i l'estrenyiment de marges han propiciat la integraciˇ d'entitats financeres, buscant formes de reforçar la solidesa, obtenir sinergies de costos que permetin millorar l'eficiència operativa, diversificar els riscos, reduint el nivell de concentració en àrees o sectors econòmics determinats, i accedir a fórmules de finançament o d'inversió que estan restringides a les entitats més petites.

noves fórmules

El Consell d’Administració va decidir el 25 de novembre de 2009 iniciar el procés d’integració amb Caixa Laietana, que a fi d'any queda interromput.

Els Consells d’Administració de Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada i Sa Nostra acorden el 2 de juny de 2010, desenvolupar un pla conjunt d’integració mitjançant la constitució d’un Sistema Institucional de Protecció (SIP), que és aprovat per l'assemblea del 16 de setembre de 2010.

Finalment el grup BMN inicia l’activitat el 22 de desembre de 2010 després de que  les assemblees de les quatre caixes aprovessin l'adaptació del contracte que les vincula, que inclou la mutualtizació del 100 por cent dels resultats des del primer any.

assemblea 16/9/2010Desitjo profundament que aquesta etapa que encetem serveixi per consolidar les nostres arrels, els nostres valors, la nostra trajectòria i el nostre compromís per seguir progressant com una entitat financera de referència. Tots els que formem part del Grup Caixa Penedès ens hem de sentir molt orgullosos, sobretot en uns moments com els actuals, mirar el futur amb il·lusió i tenir l’ambició de participar en un projecte sòlid i guanyador. I, a més a més, ho hem de fer amb el valor afegit de seguir respectant i enaltint tot el que hem construït en els gairebé 100 anys que aviat complirem com a Caixa Penedès.

Deixeu-me concloure esmentant les paraules del President Sr. Parera el dia de la inauguració dels Serveis Centrals, el Juliol del 1997 “Quan en la dinàmica de les Caixes preuem el vertigen i l’eufòria del diner pel diner, no reflectim l’esperit institucional que va motivar la seva fundació, esperit que ningú no ha derrogat encara, malgrat les formes externes i la voracitat implacable en que moltes vegades ens manifestem, enduts per la passió del guany a tot preu”.

Mantinguem-nos atents a aquest senyal d’alerta, subratllant que “ningú ha derrogat encara l’esperit fundacional de les nostres entitats”, tenint present que la nostra Caixa d’avui i de demà, sigui quin sigui el nom que porti, és, serà, fruit de la voluntat, de les idees, de la imaginació, dels somnis i de l’acumulació de molts esforços individuals, i que caldrà en cada moment “saber tocar de peus a terra”, com els ceps d’aquest Penedès on tenim les arrels.

gramola"Mirant de tant en tant enrere, els peus a terra, el cor volant, Endins el sentiment és tendre, volem seguir somniant."

Podrem seguir fent coses importants, tots plegats, si conservem aquest esperit.

la responsabilitat social de la caixa L’obra social de Caixa Penedès i de les caixes en general, ha estat precursora en la responsabilitat social, concepte que avui constitueix un eix inqüestionable de valoració de l’empresa del segle XXI, perquè la societat mateixa comença a reclamar de les empreses una major vinculació i implicació en el funcionament de la societat...

epíleg L'Assemblea General de Caixa Penedès aprova en data 16 de setembre de 2010 la integració de l'entitat en el grup Banc Mare*Nostrum, S.A. amb la consideració de Sistema Institucional de Protecció, integrat per Caixa d'Estalvis del Penedés, Caixa d'Estalvis de Granada, Caixa d'Estalvis de Múrcia i “Sa Nostra” Caixa de Balears.

Top | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |